Ont? Jag
hjälper dig

Jag är legitimerad naprapat har jobbat med
behandling, träning och rehabilitering sedan 1997.

MINA TJÄNSTER

Jag erbjuder dig tjänster som manipulation och mobilisering, akupunktur, muskeltöjning, massage samt rehab och träning. För mig är det viktigt att både arbeta förebyggande och hjälpa dig med behandling när besvär redan uppstått. Oavsett om du har problem med löpsteget eller ont i ryggen så kan du känna dig i trygga händer hos mig.

Naprapat Björn hjälper patient

Naprapatbehandling

Naprapatbehandling involverar hela rörelseapparaten, kroppens alla muskler och leder. Rygg- och nackbesvär är naprapatbehandling mest känt att behandla, därför vill jag verkligen belysa att jag utför undersökning och behandling mot hela rörelseapparaten under en naprapatbehandling.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod på skador och besvär i senor och muskler. Forskning visar på mycket goda resultat och stor förbättring vid exempelvis Plantar fasciit/hälsporre, (smärta i framkant, insida av hälben) och tennisarmbåge.

Akupunktur armen

Akupunktur

Akupunktur är en uråldrig kinesisk metod för smärtlindring och för att behandla sjukdomar. I korta drag går den ut på att akupunktören för in tunna engångsnålar på bestämda ställen i huden och musklerna. Genom att stimulera specifika punkter påverkar det olika funktioner i kroppen.

MSK Ultrajudsdiagnosik

MSK - Ultrajudsdiagnosik

Diagnostiskt ultraljud används för att bekräfta en diagnos vi har ställt av sjukdomshistorian samt den kliniska undersökningen. Ett besök hos mig börjar alltid med en grundlig sjukdomshistoria, efterföljt av en klinisk undersökning. Därefter använder jag ibland diagnostiskt ultraljud för att säkerställa diagnosen jag har ställt.

PRP Behandling Björn

Ultraljudsvägledda Injektioner

Ultraljudsvägledda injektioner möjliggör precision, så att injektionen ges i rätt struktur. Behandlingen kan ges med kortison, lokal bedövning, HA eller PRP, för att diagnostisera, behandla inflammationer och främja läkning.

Ultraljudsvägledda injektioner

 

De olika injektionerna jag använder är:

A) Kortison, oftast med lokal bedövning. Bra för att dämpa inflammation och svullnad i leder och senområden.

B) Bara lokalbedövning, för diagnostisera vad/vilken struktur som gör ont. Det vill säga man bedövar vävnaden som man misstänker orsakar smärtan och ser om det släpper/minskar efter injektionen.

C) PRP utvinns från ditt eget blod och centrifugeras. Påskyndar läkning i senor, ledband och leder.

D) HA (hyaluronsyra), används vid olika artros besvär i leder och senbesvär. Injektioner med HA hämmar bland annat nedbrytningen av senvävnad, muskelär inflammation och stimulerar uppbyggnaden.

Kombinerad stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling kan användas vid dessa diagnoser: Hälsporre, axelsmärta (kalkaxel), tennis- golfarmbåge, hälsenebesvär, trochanterit, muskelbristningar/idrottsskador, hoppar- löparknä, benhinnor.

Stötvågor är en modern behandlingsmetod för framgångsrik behandling av flertalet muskel- och ledbesvär inom bl.a idrottsmedicinen. Under OS 1996 behandlades elitidrottare med stötvåg. Idag är metoden utbredd i såväl Sverige som utomlands. Bland annat har många professionella lag och idrottare tillgång till behandlingsmetoden.

Radiell stötvåg:
Tryckluften leds via en slang från en kompressor till en handenhet där det i botten sitter en kraftfull magnet. I mitten finns ett rör med en kula i och i toppen en applikator. Tryckluften kan matas i olika hastigheter och tryck. En sinusvåg bildas och kulan skjuts ner i röret och träffar botten på applikatorn när vågen når sitt maximum. Applikatorn hålls mot den yta man vill behandla och energin från kulan som förs över från kulan till applikatorn sprids ut i vävnaden i olika brädder och djup beroende på vilken applikator som används. Radiell stötvåg används framför allt på stora ytor och ner till ca. 6 cm djup.

Fokuserad stötvåg:
Här används en sinusvåg med högre amplitud och kortare fastider. Tryckluften leds via en slang in i en vätskefylld applikator där vågorna fokuseras i en skålformad yta och på så sätt genereras en mycket kraftfull stöt. Detta möjliggör en djupare verkan än vid radiell stötvåg vilket framför allt ger en mycket djup och effektiv behandling av muskel- och senfästen. Går ner till ca. 12 cm djup.

Fokuserad stötvåg fot

PRP Platelet Rich Plasma Proloterapi ACP PRF – kan läka kroppen snabbare och bättre

PRP aktiverar kroppens egna naturliga läkande egenskaper, för att reparera skadad vävnad som muskler, senor och ligament. I laboratorier har det visats att också broskvävnad kan återbildas. Dock har det av naturliga skäl varit svårt att påvisa på levande personer. I en laboratoriemiljö kan försöksdjur användas där dessa sedan avlivas och ledbrosket kan studeras. Då har forskarna sett att även ledbrosk kan återskapas. När det gäller människor är det inget som kan undersökas på detta sätt. Vi kan inte ta ihjäl människor för att titta i leden och vi kan inte heller göra artroskopi, för det kommer i sin tur att accelerera artrosen. Däremot användes MRT för att försöka se en ökning av ledbrosket men det är en teknik som ej är tillräckligt känslig, för att upptäcka små förändringar.

PRP Piteå

Vanliga frågor om PRP

Vad är PRP?

 

PRP är ingenting annat än blodplasma med höga koncentrationer av tombocyter, blodplättar och som innehåller minst 7 olika tillväxtfaktorer.

Normalt blod innehåller bara 6% blodplättar. PRP innehåller 94% och är kraftfull cocktail av tillväxtfaktorer och cytoniker som stimulerar celldelning, uppbyggnad av ny vävnad och avvelererar läkning.

Eftersom PRP kommer från patientens eget blod minimeras risken för infektion, allergiska reaktioner och andra sidoeffekter. Den viktigaste försiktighetsåtgärden är att avbryta eventuell behandling med antiinfammatoriksa mediciner under tiden som PRP behandlingen pågår.

Hur går en behandling till?

Behandlingen genomförs genom att vi tar blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman
med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.

Hur lång tid tar en behandling?

Från det att man dragit blod till att man injicerar plasman tar det vanligtvis mellan 20-30 minuter.

Hur många behandling behöver man?

För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1-3
veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6-8
månader. Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras. Ansvarig naprapat kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av artros.

Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?

Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen.

Med Björns professionella hjälp har jag kunnat fortsätta att jobba heltid trots min långt gångna Bechterews sjukdom (AS). Regelbundna besök samt goda råd avseende övningar är en del av min behandling.

Thomas E

Patient

Träna med Piteånaprapaten

Hos Piteånaprapaten kan du få allt från elitträning till vardagsmotion/rehabilitering. 

Första träffen är avsedd för att utvärdera och testa din fysiska status och sätta upp realistiska mål. Träningen bygger på en helhetssyn och anpassas efter din träningsbakgrund och de mål vi sätter upp.

Du får även hjälp med specifik träning/rehabilitering av skador och att skapa balans och stabilitet. Ett enskilt pass kan ses som ett motiverande inspirationspass för att komma igång efter ett träningsuppehåll.

Om mig

Jag heter Björn Lindblom och utbildade mig till leg Naprapat-97 och drivit klinik sedan dess i egen regi.

På kliniken behandlar jag allt från nack- och ryggbesvär till idrottsskador. Utöver behandling på kliniken får patienten alltid med sig hemövning och rehabplan.

När jag tar emot en patient så tar jag sevanlig journal/hano journal system, kliniska tester efter det kompletterar jag med diagnostiskt ultraljud för att bekräfta eller avvisa en diagnos, efter det påbörjar jag behandlingen. En stor fördel, tycker jag, med ultraljudet är att det är mycket lättare att följa läkningsförloppet i t.ex en hälsena, efter behandlingen.

Förutom naprapatutbildningen så har jag gått följande utbildningar:

– Akupunktur
– Msk Ultraljudsdiagnostik.
– Injektionskurs kortison och LA, inkl dosering.
– Ultraljudsvägledda injektionskurser i England (PRP)
– Styrketräning/Rehab
– Shockwave/Stötvåg, både focuserad och radiell

Jag är en del av Svenska Naprapatförbundet.

Björn Lindblom naprapat behandlar nacke