Stötvågsbehandling

Har du upplevt smärta, stelhet eller fått en skada i en muskel eller led?

Då gör du rätt i att uppsöka en naprapat. 

Hur fungerar stötvågsbehandling?

En applikator genererar tryckvågor som med given frekvens och kraft bearbetar den skadade vävnaden. Stötvågsbehandling ökar metabolisk aktivitet i cellen, ger ökad blodcirkulation och ökad vävnadsåterbyggnad samt leder till minskad smärta. Stötvågsbehandling anses på detta sätt stimulera läkning i skadad vävnad.

Vid besvär med sk kalkinfällning i muskelsena, har det visats att tryckvågsbehandling resulterar i reducering av kalkansamling med minskade besvär eller utläkning som följd.

Naprapat Björn hjälper patient

När används stötvågsbehandling?

  • Hälsporre / Plantar Fasciit
  • Hälsenebesvär / Achillestendinos
  • Meniskförkalkning
  • Löparknä
  • Musarm
  • Tennisarmbåge
  • Kalkaxel
  • Artros
  • Smärtpunkter / Triggerpukter

Fördelar med stötvågsbehandling

Det finns en hel del fördelar med stötvågsbehandling och de är definitivt skäl till att överväga att använda den formen av vård för dina bekymmer, oavsett om det är hopparknä, hälsporre eller en axelskada som det handlar om. Dessa fördelar kan såklart variera från person till person men man bör ha dem i åtanke ifall man inte ännu tagit beslutet att genomgå en stötvågsbehandling.

En viktig sak att tänka på är att det finns goda bevis på att stötvågsbehandling fungerar otroligt väl vid behandling av skador i mjukdelsvävnader. Så ifall man var osäker på om behandling med stötvåg fungerar så kan man känna sig säker nu.

En stor fördel med behandling genom stötvåg är att det inte är en behandlingsform som innebär att man går genom huden, som till exempel vid en operation. Fördelen med det är att det dels inte finns någon risk för infektion men det innebär också mindre risker rent allmänt eftersom ingenting går in i kroppen vid behandling.

En annan fördel med att det inte är en så påfrestande behandlingsform är att vävnaden som du fått behandlad tål normal belastning snabbt och du behöver inte heller vänta tills efter din behandlingsperiod innan du återgår till arbetet eller till den aktivitet som du tidigare hade bekymmer med.

Man behöver inte heller besöka ett sjukhus för att få behandling med stötvåg. Det enda som behövs är att det är en specialist som utför behandlingen så man kan utföra den även på mindre kliniker. Då slipper man resa långt ifall man till exempel inte bor nära ett sjukhus. Det gör det också enklare att hitta rätt specialist för just dig.

När man får effektiv stötvågsbehandling så slipper man också andra behandlingar. Många vill gärna undvika medicin i den mån det går eftersom dessa kan utsätta kroppen för risker och liknande. Så en stor fördel med stötvågsbehandling är att du slipper medicin och liknande behandling vilket är perfekt ifall du vill undvika medicin i den mån det går. Så det är ytterligare en anledning för dig att överväga behandling genom stötvåg.

Men det är inte bara mediciner som du kan slippa. Genom att du får stötvågsbehandling så slipper du i många fall andra behandlingar som annars kan utsätta kroppen för diverse påfrestningar. Ett bra exempel är just operation som många vill undvika ifall det går. I många fall när en patient fått behandling med stötvågen så slipper man just operation eftersom det inte behövs. Utöver operation och medicin så kan man i många fall också undvika behandlingar som till exempel kortisonbehandling och liknande.

Men frågan är då om stötvågsbehandling mäter sig med till exempel kortisoninjektion eller en operation. Faktum är att behandlingsformen har visat sig vara otroligt effektiv i många fall och det är en mindre återfallsrisk med den behandlingen än vid till exempel kortisoninjektioner eller annan medicin som du annars hade fått för din skada.

Stötvågsbehandling
Fokuserad stötvåg